What do you see? av K. Dosal McLeandon

Jag frågar inte efter recensionsexemplar av böcker och får därför sällan det men när jag får en förfrågan av en författare så tackar jag ja om det låter som en bok som jag skulle kunna vara intresserad av. Det är en ära och ett ansvar tycker jag att få böcker direkt från författare. What do you see? av K. Dosal McLeandon fick jag som e-bok i utbyte mot en ärlig recension. Av den anledningen skriver jag även det här på engelska.

Handling och vad jag tycker och tänker om den

Bokomslag

19-åriga Claire är med om en bilolycka som lämnade henne svårt skadad. Brutna ben och skärsår läker ganska snabbt med det finns något ingen kan se men som sakta men säkert gör hennes syn sämre och sämre. Hon lider av migrän och sporadiska synbortfall och hon sörjer sin förlorade löparkarriär och har svårt att se en meningsfull framtid om hon kommer få spendera den i ett mörker. Hon har en varm och kärleksfull familj men det är först när hon möter Jake som hoppet sakta återvänder.

Det här är en berättelse som nästan uteslutande drivs framåt av Claires och Jakes tankar och samtal. De tankarna och samtalen kretsar kring Claires rädsla, osäkerhet och sorg och samtidigt deras spirande kärlek och nyfikenhet på varandra. Det är inte mycket händelser, miljöskildringar eller yttre konflikter. Clarie och Jake rör sig mellan sina respektive h<em, sjukhuset och fotbollsplanen där Jake tränar och spelar matcher. För mig är det en ovan berättarteknik och det fungerar inte riktigt för mig. Men jag tror att det handlar om tycke och smak men för mig personligen blir det här lite för dramatiskt och tungt. Tonen i boken är annars fin och tanken om att se utan att kunna se är fin och något som många, även med 20/20 vision, borde reflektera över.

Review in English:

19 year old Claire is involved in a car accident that leaves her badly injured. Broken bones and cut wounds heals fairly quickly but there’s something no one can see that slowly but surely makes her eyesight worse. She suffers from migraines and occasional vision loss and she grieves her lost running career. She has a hard time seeing a meaningful future if the world is gonna go black. Although she has a warm and loving family, it’s not until she meets Jake that hope slowly returns.

This is a story driven almost exclusively by Claires and Jake’s conversations and inner thoughts. Those thoughts and conversations revolve around Claire’s fear, uncertainty and sadness and at the same time their new found love and curiosity for each other. It’s not a lot of action, external conflicts or depiction of the settings in this book. Clarie and Jake move between their respective homes, the hospital and the football field where Jake trains. For me, it’s a way of telling a story that unfortunately doesn’t really work for me. But I think it’s a question of taste. I like a plot that is more driven by external events and others do not. For me personally, it gets a little too dramatic and heavy. The tone of the book is otherwise really sweet and the idea of ​​seeing without being able to see is lovely and something that many, even those with 20/20 vision, should reflect upon.

Fakta:
Utgivningsår: 2019
Format: E-bok
Antal sidor: 278

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*